Arkusz obserwacyjny Tanie Oszczędzanie UNIQA dane na 04.10.2021

PRZEGLĄD FUNDUSZY UNIQA TANIE OSZCZĘDZANIE

 

Jak widać na załączonej poniżej grafice, mimo odbicia na rynkach (delikatnego) tylko jedne z 8 funduszy utrzymuje się w kanale wzrostowym.

 

Zatem jeszcze chwila cierpliwości ( wiadomość do chcących powrócić na aktywny parkiet)

 

Stałe dodatki do wpisu

 

ABY SOBIE PRZYPOMNIEĆ JAK WYKONAĆ KONWERSJĘ, NALEŻY KLIKNĄĆ W

 

SAMOUCZEK ZAKUPU

SAMOUCZEK SPRZEDAŻY

CZYLI PRZEWODNIKI PO ZLECENIACH KONWERSJI

 

 

Graficzna prezentacja zaangażowania Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (stan na 21.04.2021)

0/8 portfela jest zaangażowane po stronie AXA Ostrożnego Inwestowania FIO D

8/8 portfela jest zaangażowane po stronie wskazanych w tabeli Funduszy Akcji

Ważna reguły:

MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE W POJEDYNCZY FUNDUSZ AKCJI TO 1/8 WARTOŚCI PORTFELA

MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE W AXA OSTROŻNEGO INWESTOWANIA FIO D TO 8/8 WARTOŚCI PORTFELA

 

 

Linki do Tanie Oszczędzanie z AXA

Krótki opis programu

https://www.itfis.pl/blog/program-tanie-oszczedzanie-naprawde-jest-tani-i-to-pod-kazdym-wzgledem/

Wybrane wpisy z blog

https://www.itfis.pl/blog/rozpoczynamy-wsparcie-dla-programu-tanie-oszczedzanie-axa/

https://www.itfis.pl/blog/wsparcie-edukacyjne-tanie-oszczedzanie-7-funduszy-w-grze/

 

UNIQA AKCJI FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-malych-i-srednich-spolek-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-selektywny-akcji-polskich-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA SELECTIVE EQUITY FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-selective-equity-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-rynkow-wschodzacych-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-amerykanskich-sfio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI EUROPEJSKICH ESG SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-europejskich-esg-sfio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA GLOBALNY AKCJI SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-globalny-akcji-sfio-dprezentacja-funduszu/

 

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji