Dedykuję tę stronę wszystkim Klientom ITFiS. Narzędzie w postaci nowoczesnego komunikatora pozwoli odnaleźć się w świecie finansów. Jesteśmy przekonani o sile naszej niewielkiej społeczności. Umiejętność stawiania właściwych pytań to dbałość o jakość życia. A pasje ? Niech się rozwijają i zachwycają różnorodnością, niech wyzwalają energię i pozwalają na korzystanie z piękna otaczającego nas świata.
Regulacje prawne, szczególnie te dotyczące programów inwestycyjnych i emerytalnych, przekazywania majątku oraz dziedziczenia, stoją na straży bezpieczeństwa finansowego obywatela. W oparciu o ustawy, instytucje finansowe tworzą propozycje zawierające szereg korzyści i udogodnień. Stwarzają nam możliwości podejmowania prywatnych decyzji dotyczących gromadzenia środków na przyszłość…
Dla ITFiS inwestorzy są podmiotem. Budujemy relacje pomagając osiągać finansowe cele we wszystkich etapach aktywności życiowej i zawodowej.
Chcemy aby Klient czuł się wyjątkowy, podejmiemy każde działanie jeżeli tylko służyć będzie podwyższeniu jakości świadczonej usługi.