TANIE OSZCZĘDZANIE : AXA GLOBALNY AKCJI SFIO D PREZENTACJA FUNDUSZU

AXA GLOBALNY AKCJI SFIO D

Regulamin programu TANIE OSZCZĘDZANIE

Metryczka:

Data powstania funduszu: 17.12.2018

Opłata stała za zarządzanie: MAX 1,4%

Rzeczywista stała opłata za zarządzanie: 0,5%

Częstotliwość wyceny: codzienna

Wartość aktywów na dzień 31.10.2020 to 29,3 mln zł,  31.12.2021 : 34,7 mln zł

Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Modelowo ok. 90% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestujących przede wszystkim w akcje, wyodrębnionych spośród: AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, zaś ok. 10% aktywów stanowią depozyty.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku

link do funduszu Axa Globalny Akcji SFIO

link do Prospektu Informacyjnego

link do KIID 

link do Regulamin Programu Tanie Oszczędzanie 

Nabycie jednostek uczestnictwa SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

Odkupienie jednostek SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

Zamiana SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

Konwersja FIO – SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

 

Analiza punktowo symboliczna P&F

  Pierwszy zakup dla funduszu do Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (w teorii) został dokonany 13.07.2020 roku. Piszemy w teorii, gdyż w tym czasie nie było możliwości dokonania zakupu jednostek typu D w programie Tanie Oszczędzanie.

Do dnia dzisiejszego (27 listopad) fundusz nie wygenerował sygnału sprzedaży. Mamy ponad 11% zwrot, póki co nic nie znaczący, gdyż liczy się jedynie wynik z akcji Kup-Sprzedaj.

Obserwujemy

 

źródło: materiały własne

 

Notowania utrzymują się od daty pierwszego zakupu stale ponad linią średniej 200 dniowej. Fundusz trzyma się mocno, wykres wygląda solidnie.

źródło: materiały własne

 

Co dalej?

Należy śledzić aktualności, blog oraz edukacyjne sygnały kupna i sprzedaży generowane dla programu Tanie Oszczędzanie.

Dobrze, gdy można na bieżąco śledzić strategię, ten sposób nauki jest naszym zdaniem najskuteczniejszy.

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do zadawania pytań, nic tak nie cieszy analityka jak dobre pytanie nawiązujące do strategii. Nie bójmy się pytań.

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji