TANIE OSZCZĘDZANIE : AXA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D PREZENTACJA FUNDUSZU

AXA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D

Regulamin programu TANIE OSZCZĘDZANIE

Metryczka:

Data powstania funduszu: 17.12.2018

Opłata stała za zarządzanie: MAX 1,4%

Rzeczywista stała opłata za zarządzanie: 0,5%

Częstotliwość wyceny: codzienna

Wartość aktywów na dzień 31.10.2020 to 20,6 mln zł 30.12.2020 : 27,7 mln zł

Polityka Inwestycyjna:  Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią tytuły AXA Framlington American Growth, wyodrębnionego w ramach AXA World Funds. Modelowo fundusz ten stanowi ok. 70% aktywów, 20% stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy inwestujących przede wszystkim w akcje, wyodrębnionych spośród: AXA World Funds, AXA IM Fixed Income Investment Strategies, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, zaś ok. 10% stanowią depozyty.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku

link do funduszu Axa Akcji Amerykańskich SFIO

link do Prospektu Informacyjnego

link do KIID 

link do Regulamin Programu Tanie Oszczędzanie 

Nabycie jednostek uczestnictwa SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

Odkupienie jednostek SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

Zamiana SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

Konwersja FIO – SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

 

Analiza punktowo symboliczna P&F

  Pierwszy zakup dla funduszu do Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (w teorii) został dokonany 06.05.2020 roku. Piszemy w teorii, gdyż w tym czasie nie było możliwości dokonania zakupu jednostek typu D.

Na początku września  strategia wygenerowała sygnał sprzedaży, ostatecznie jednostki zostały umorzone 16 września a Inwestorzy odnotowali wzrost w wysokości +19,16%

Kolejny sygnał zakupu pojawił się listopadzie, zakup do Edukacyjnego Wirtualnego Portfela Awatara Inwestora dokonał się w dniu 16.11.2020. Cena zakupu 140,58 zł

Obserwujemy

źródło: materiały własne

 

Notowania utrzymują się od daty pierwszego zakupu stale ponad linią średniej 200 dniowej. Fundusz trzyma się mocno, wykres wygląda solidnie.

źródło: materiały własne

 

Co dalej?

Należy śledzić aktualności, blog oraz edukacyjne sygnały kupna i sprzedaży generowane dla programu Tanie Oszczędzanie.

Dobrze, gdy można na bieżąco śledzić strategię, ten sposób nauki jest naszym zdaniem najskuteczniejszy.

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do zadawania pytań, nic tak nie cieszy analityka jak dobre pytanie nawiązujące do strategii. Nie bójmy się pytań.

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji