WSPARCIE EDUKACYJNE TANIE OSZCZĘDZANIE, 7 FUNDUSZY W GRZE

7 FUNDUSZY NA SPORYM PLUSIE

Na dzień 7 stycznia, 7 funduszy pozostaje w aktywnej pozycji (Tanie Oszczędzanie AXA)

Grafika poniżej pokazuje wartości jakie zostały uzyskane od dnia nabycia (Wirtualny Portfel Awatara Inwestora – Tanie Oszczędzanie) do dnia ostatniego notowanie (7 styczeń 2021)

 

Rezultat jest w dużej mierze „teoretyczny” gdyż większość Inwestorów nie korzysta jeszcze z rozwiązania zaproponowanego przez TFI AXA.

Tym bardziej zachęcamy do uruchomienia programu i korzystania z Edukacyjnego Wsparcia.

Mamy doskonałą okazję: Platformę, która nie pobiera kosztów, oraz pełne wsparcie edukacyjne.

Zachęcam do kontaktu. odpowiem na każde pytanie.

Zachęcam również do systematycznego odwiedzania BLOGa

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji