Program Tanie Oszczędzanie naprawdę jest tani – i to pod każdym względem

AXA obniża opłaty za zarządzanie w projekcie Tanie Oszczędzanie.

W produkcie mamy do dyspozycji szereg FIO czyli Funduszy Inwestycyjnych Otwartych

5 Funduszy Akcji FIO

3 Fundusze Dłużne FIO

2 Fundusze Mieszane FIO

Dodatkowo w ofercie są SFIO czyli Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte

W produkcie mamy do dyspozycji

3 Fundusze Akcji SFIO

2 Fundusze Dłużne SFIO

1 Fundusz Mieszany SFIO

W sumie do dyspozycji jest 16 funduszy.

Liczą się opłaty

Na wynik osiągany przez Fundusze Inwestycyjne ma wpływ wiele czynników, lecz to właśnie opłata za zarządzanie może w dłuższym terminie decydować o ostatecznym rezultacie inwestora.

Załóżmy że fundusz akcji pobiera rocznie 4% opłatę za zarządzanie, zaś jego drugi odpowiednik o połowę mniej (2%). Przy identycznej polityce inwestycyjnej „tańszy fundusz” w pierwszym roku przegoni konkretna o całe 2%.  Pomyślmy jakie oszczędności czekają nas w perspektywie 5 czy 10 lat. Z praktyki wiem że Inwestorzy nie zwracają na ten parametr uwagi gdyż różnice w opłatach dla funduszy o zbliżonej kategorii były stosunkowo niewielkie. Do dziś..

W produkcje mamy znaczące obniżenie opłat dzięki możliwości nabywania jednostek uczestnictwa kategorii „d” i to już od pierwszej minimalnej wpłaty (czyli od 50 pln ) Jest tanio i to dla każdego.

Jakie są zatem opłaty za zarządzanie ?

Można łatwo sprawdzić w zamieszczonej tabeli . Pamiętajmy, w programie kupujemy jednostki „D”

Dla przykładu:

AXA Akcji FIO pobierać będzie opłatę za zarządzanie w wysokości 2%

PKO Akcji FIO, NN Akcji FIO i inne fundusze akcji pobierają opłatę wyższą o 50% czyli 3%. Oczywiście pobierają taką opłatę za zakup jednostki A. Dodatkowo Inwestor może ponieść koszty samego zakupu (opłata za nabycie). No właśnie..

W dzisiejszych czasach Inwestorzy potrzebują jak najniższych opłat za zarządzanie, aby chronić kapitał i osiągać pożądane rezultaty.

Kolejny przykład:

AXA Ostrożnego Inwestowania w Tanim Oszczędzaniu pobiera tylko 0,5% opłaty za zarządzanie. To pozwoliło na osiągnięcie wyniku 1,75% w skali roku :) Fundusz ma najniższe możliwe ryzyko, zatem jego wynik wygląda bardzo interesująco.

TAK. Mam dostęp do 16 funduszy bez opłaty wstępnej, za konwersję, i bez opłaty umorzeniowej.

Dodatkowo:

Szybka konwersja z podglądem w przyjaznym środowisku

Umorzenia nawet w dwa dni

Nie ma limitów wpłat

No tak, ale kto będzie komentował osiągane wyniki, referował strategie dla poszczególnych funduszy, czyli na jaką pomoc edukacyjną mogę liczyć

 

Mamy dla wszystkich bardzo dobrą wiadomość. Skoro uznaliśmy iż środowisko programu Tanie Oszczędzanie daje wysoką swobodę oraz najniższe koszty, WYBRANE FUNDUSZE AKCYJNE BĘDĄ CZĘŚCIĄ WIRTUALNEGO EDUKACYJNEGO PORTFELA AWATARA INWESTORA.

PROMOCJA

Ulubione słowo Klienta. Zatem i my ogłaszamy promocję. Każdy kto za naszym pośrednictwem zaloguje się i uruchomi dla siebie Tanie Oszczędzanie otrzyma 12 miesięczny bezpłatny dostęp do Centrum Inwestora i komentarzy dotyczących Wirtualnego Portfela Awatara Inwestora.

Najlepiej uruchomić Tanie Oszczędzanie rozpoczynając od niewielkiej kwoty inicjacyjnej (zalecamy 100 – 1000 zł)

Po otrzymaniu kodów, loginów i wszystkich funkcjonalności można będzie ruszyć z większym zaangażowaniem. Do tego czasu pojawi się kilka tekstów wspierających.

Poprzez Formularz Kontaktowy można pytać o wszystko :)

Liczymy na spory ruch :)

 

 

 

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji