ROZPOCZYNAMY WSPARCIE DLA PROGRAMU TANIE OSZCZĘDZANIE AXA

DLA KOGO WSPARCIE

Dla wszystkich posiadaczy programu Tanie Oszczędzanie AXA zamierzamy prowadzić Edukacyjny Wirtualny Portfel, który nazywamy portfelem Awatara Inwestora – Tanie Oszczędzanie.

Będziemy wykonywać akcje kup i sprzedaj w ramach istniejących w programie funduszy inwestycyjnych, oraz podawać osiągane rezultaty.

Uważamy, że portfele typu „podążaj za mną” są jednymi z najlepszych narzędzi wsparcia Inwestora Indywidualnego. Mamy wieloletnie doświadczenie i z pewnością dostarczymy Państwu interesującą PRAKTYCZNĄ  dawkę wiedzy.

Każdy sygnał sprzedaży lub zakupu będzie zawsze dokładnie opisany, jak również podana będzie przyczyna powstania sygnału. Odnosić się będziemy do Analizy Punktów-Symbolicznej, posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w obserwacji funduszy tą metodą.

ILE TO KOSZTUJE ?

Kto uruchomi za naszym pośrednictwem program Tanie Oszczędzanie, otrzyma wsparcie bez konieczności dodatkowych opłat.

Pozostali uczestnicy programu Tanie Oszczędzanie również będą mogli skorzystać ze wsparcia wykupując abonament na naszej stronie.

FUNDUSZE AKCJI Z PROGRAMU TANIE OSZCZĘDZANIE AXA

Jakie fundusze akcyjne są do mojej dyspozycji

1 AXA AKCJI FIO D

2 AXA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH FIO D

3 AXA SELECTIVE EQUITY FIO D

4 AXA AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIO D

5 AXA AKCJI MIŚS FIO D

 

6 AXA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D

7 AXA AKCJI EUROPEJSKICH ESG SFIO D

8 AXA GLOBALNY AKCJI SFIO D

REGUŁY EDUKACYJNEGO PORTFELA AWATARA INWESTORA DLA PROGRAMU TANIE OSZCZĘDZANIE

Jaki model zachowań będzie realizowany w naszym wirtualnym edukacyjnym portfelu

Reguła nr 1 

Wpłata początkowa i dopłaty z zewnątrz kierowane są zawsze do funduszu AXA Ostrożnego Inwestowania FIO D (stąd kapitał będzie kierowany drogą konwersji do poszczególnych funduszy akcji)

Każde zasilenie programu Tanie Oszczędzanie odbywać się będzie poprzez zakup jednostek uczestnictwa AXA Ostrożnego Inwestowania FIO D

Reguła nr 2

Maksymalne zaangażowanie w pojedynczy fundusz akcji to 1/8 kapitału przeznaczonego na inwestycje w programie Tanie Oszczędzanie

Zakupy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych w Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora odbywają się poprzez odnotowanie odpowiedniej konwersji będącej reakcją na sygnał zakupu.

Przykład, jeżeli wpłaciłem do programu 8000 zł to maksymalne zaangażowanie w pojedynczy fundusz akcji powinno wynieść 1000zł. Jeżeli wpłaciłem 80 000 zł, to maksymalne zaangażowanie w pojedynczy fundusz akcji powinno wynieść 10 000 zł. Analogicznie z każdą inną kwotą.

Reguła nr 3

Wirtualny Portfel Awatara Inwestora stworzony został jako edukacyjne wsparcie, Inwestor może powielać obserwowane akcje kup-sprzedaj, może również w każdym czasie podejmować własne decyzje.

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji