Prawo

Regulacje prawne

Regulacje prawne, szczególnie te dotyczące programów inwestycyjnych i emerytalnych, przekazywania majątku oraz dziedziczenia, stoją na straży bezpieczeństwa finansowego obywatela.

W oparciu o ustawy, instytucje finansowe tworzą propozycje zawierające szereg korzyści i udogodnień. Stwarzają nam możliwości podejmowania prywatnych decyzji dotyczących gromadzenia środków na przyszłość, jak również ochrony majątku, zdrowia i życia.

Zmiany w ustawie o podatku od spadku i darowizn, pozwalają na dużą swobodę w przekazywaniu majątku najbliższym.

Ochrona przed zajęciem sądowym środków gromadzonych w programach emerytalnych, czy możliwość przekazywania uposażonym kwot wynikających z umów ubezpieczenia, to tylko niektóre zapisy ogólnie nazywane korzyściami prawnymi. Dbałość o przyszłość finansową oraz mądre PLANOWANIE SUKCESJI jest najważniejszym zadaniem dla każdego z nas.

Nikt nie ma wpływu na przemijający czas, lecz każdy może go dobrze wykorzystać.