Arkusz obserwacyjny Tanie Oszczędzanie AXA dane na 25.03.2021

Arkusz obserwacyjny Tanie Oszczędzanie AXA dane na 25.03.2021

 

 

Zaobserwowano zmiany

25 marca 2021 roku cztery połowa funduszy obserwowanych w AXA Tanie Oszczędzanie przeniosła się z kolumny wzrostowej do spadkowej. Ogólnie aż 6 na 8 funduszy wykazuje postawę defensywną, a tylko 2 (AXA Akcji Amerykańskich SFIO D oraz AXA Globalny Akcji SFIO D wykazują chęć do wzrostów)

Kolejne notowania (w piątek silne wzrosty na GPW ) poprawią obecne wyniki ale nie na tyle aby powrócić na ścieżkę wzrostu.

Mamy do czynienia z marazmem. Ceny jednostek uczestnictwa spadają, jednocześnie utrzymując się powyżej ważnej średniej 200 dniowej.

Przypatrzmy się funduszom które mamy „w grze”

AXA Selective Equity FIO D

Notowania funduszu niemal od roku utrzymują się ponad linią średniej 200 dniowej. Luka pomiędzy notowaniami a średnią 200 dniową zawęża się, jednak jest jeszcze spora (9,46%).

 

 

AXA Akcji Europejskich ESG SFIO D

Rozbieżność pomiędzy linią notowań a linią średniej 200 dniowej sięga 10,84%. Silna korekta trwa, lecz wszystko toczy się powyżej średniej 200 dniowej. Dla Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora oznacza to dalsze oczekiwanie na rozwój wydarzeń. Dopóki notowania nie zejdą poniżej linii średniej 200 dniowej, nie przewiduje się żadnych ruchów (jest jeden wyjątek, ale jeszcze nie nastąpił)

 

 

AXA Rynków Wschodzących FIO D

Luka zdecydowanie najmniejsza (5,43%). Każdy dzień będzie zmniejszał dystans.

 

 

AXA Akcji Amerykańskich SFIO D

Jedyny fundusz w zestawiem który obecnie znajduje się na wykresie analizy P&F w kolumnie wzrostowej (X). Luka jest niewielka (6,96%), mamy więc dość klarowną sytuację.

 

Rynki muszą uporać się z kilkoma problemami. Podstawowe to tempo wszczepienia populacji. W tle zaskoczenia (blokada kanału Sueskiego) które, jeżeli nie zostaną szybko rozwiązane, mogą wygenerować krótkoterminowe problemy.

 

Stałe dodatki do wpisu

Graficzna prezentacja zaangażowania Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (stan na 25.02.2021)

4/8 portfela jest zaangażowane po stronie AXA Ostrożnego Inwestowania FIO D

4/8 portfela jest zaangażowane po stronie wskazanych w tabeli Funduszy Akcji

Ważna reguły:

MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE W POJEDYNCZY FUNDUSZ AKCJI TO 1/8 WARTOŚCI PORTFELA

MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE W AXA OSTROŻNEGO INWESTOWANIA FIO D TO 8/8 WARTOŚCI PORTFELA

 

 

Linki do Tanie Oszczędzanie z AXA

Krótki opis programu

https://www.itfis.pl/blog/program-tanie-oszczedzanie-naprawde-jest-tani-i-to-pod-kazdym-wzgledem/

Wybrane wpisy z blog

https://www.itfis.pl/blog/rozpoczynamy-wsparcie-dla-programu-tanie-oszczedzanie-axa/

https://www.itfis.pl/blog/wsparcie-edukacyjne-tanie-oszczedzanie-7-funduszy-w-grze/

 

AXA AKCJI FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-fio-dprezentacja-funduszu/

AXA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-malych-i-srednich-spolek-fio-dprezentacja-funduszu/

AXA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-selektywny-akcji-polskich-fio-dprezentacja-funduszu/

AXA SELECTIVE EQUITY FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-selective-equity-fio-dprezentacja-funduszu/

AXA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-rynkow-wschodzacych-fio-dprezentacja-funduszu/

AXA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-amerykanskich-sfio-dprezentacja-funduszu/

AXA AKCJI EUROPEJSKICH ESG SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-europejskich-esg-sfio-dprezentacja-funduszu/

AXA GLOBALNY AKCJI SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-globalny-akcji-sfio-dprezentacja-funduszu/

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji