WYNIKI ZA ROK 2003 (PIERWSZY ROK STRATEGII)EDUKACYJNEGO  WIRTUALNEGO PORTFELA  AWATARA INWESTORA

Tylko wyniki z akcji Kup-Sprzedaj

Prawdziwą stopę zwrotu Inwestor poznaje tylko w dniu sprzedaży. Dobra strategia uwzględnia wiele czynników (maksymalne możliwe zaangażowanie, czas inwestycji, gotowość do dopłat, brak oddziaływania zaangażowanych środków na sytuacje materialną Inwestora, akceptacja ryzyka itd)

W Wirtualnym Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora przyjęliśmy założenia

  • horyzont czasowy minimum 10 lat
  • maksymalne zaangażowanie w pojedynczy instrument (fundusz) 10% (zalecane do 5%)
  • gotowość do dopłat (w granicach maksymalnego zaangażowania)
  • maksymalne zaangażowanie nie może w żadnym stopniu zagrozić, naruszyć sytuacji materialnej Inwestora (max 50% środków przeznaczonych na aktywną inwestycję, zalecane do 30% środków przeznaczonych na aktywną inwestycję)

 

Przedstawiamy rezultaty zakończonych w 2003 roku wszystkich akcji Kup-Sprzedaj. (średnio +23,78%)

To był bardzo dobry rok. Wszystkie 9 funduszy wypracowało dodatnie stopu zwrotu z akcji Kup-Sprzedaj. Najlepszym okazał się Aviva Polskich Akcji FIO, najsłabiej Arka Akcji (Santander Akcji Polskich)

 

 

Dla Inwestora angażującego 1 000 zł w pojedynczy fundusz

– maksymalne zaangażowanie : 9 000 zł.

– ZYSK na koniec 2003 roku : +2 141 zł.

 

Dla Inwestora angażującego 2 000 zł w pojedynczy fundusz

– maksymalne zaangażowanie w 2003 roku : 18 000 zł.

– ZYSK na koniec 2003 roku : +4 282 zł.

 

Dla Inwestora angażującego 10 000 zł w pojedynczy fundusz

– maksymalne zaangażowanie w 2003 roku : 90 000 zł.

– ZYSK na koniec 2003 roku : +21 412 zł.

 

Dla Inwestora angażującego 100 000 zł w pojedynczy fundusz

– maksymalne zaangażowanie w 2003 roku : 900 000 zł.

– ZYSK na koniec 2003 roku : +214 120 zł.

 

Przed nami 2004 rok, życzmy sobie by nie był gorszy :)

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji