Czy aby na pewno masz Ubezpieczone Życie? (Wpis z marca 2019 nie stracił nic na aktualności)

Ubezpieczenie na Życie – na 90% masz złą polisę

       Ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeń na Życie ma w swojej ofercie polisę na wypadek śmierci. To tzw. ubezpieczenie terminowe, obejmujące swoim zakresem śmierć Ubezpieczonego.

Mechanizm jest bardzo prosty: gdy umieramy (bez znaczenia w jakich okolicznościach) Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty ustalonego umową (polisa) świadczenia. Jednak w 90 procentach przypadków, Towarzystwa  zastrzegają, że nie wypłacą naszym bliskim ani grosza, gdy śmierć nastąpi w (cytujemy za Ogólnymi Warunkami):

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe objęte zakresem ubezpieczenia jest następstwem: działań wojennych, inwazji, zbrojnych, działań militarnych, stanu wojennego, masowych protestów społecznych, stanu wyjątkowego, powstania, masowego skażenia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego, katastrofy nuklearnej, zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, ataku konwulsji, drgawek, padaczki, omdlenia, uprawiania zajęć rekreacyjnych o charakterze podwyższonego ryzyka, udziału we wszelkich sportach z użyciem silnika motorowego, zawodowego uprawiania sportu, AIDS, HIV, itd itd.

Polisy z zapisami jak wyżej, mogą śmiało lądować w koszu, płakać po nich nie należy.

Ogarnęła Was złość ? Nikt z nas nie lubi być wykorzystanym

Bo kto zapozna się ze wszystkimi zapisami dostępnymi na rynku dla umów terminowych? Przy czym, zrobi to ze zrozumieniem popartym wiedzą i doświadczeniem. Raczej niewiele będzie takich osób.

 

To nie wszystko, może bowiem okazać się że Twoja polisa kończy się już w 60 – 65 roku życia, zatem przez wiele lat płacisz składkę za iluzoryczną ochronę (patrz lista wyżej), a gdy osiągniesz wiek zwiększonego ryzyka (np 70 – 75 lat) ochrony już nie ma. Oczywiście możesz wtedy szukać Ubezpieczyciela, który zaakceptuje „Twój przypadek”, ale powiedzmy sobie jasno: będą badania w wyniku których Towarzystwo może nie wystawić polisy, a jak wystawi – będzie bardzo drogo. Program powinien trwać minimum do 75 roku życia i kropka.

 

Idźmy dalej, gdy się spóźnisz z opłaceniem składki, niektóre Towarzystwa po prostu wyrzucą Cię z programu. Najlepiej, aby czas na uzupełnienie zaległych wpłat wynosił minimum 60 dni, niestety nie jest to standardowe rozwiązanie.

Tanio, Tanio polisę polecam

     Porównywarki cen wypluwają codziennie setki cudownych odpowiedzi. Kupując taniej ten sam produkt podnosimy własną samoocenę. Wiedzą o tym również Towarzystwa Ubezpieczeniowe i wiedzę tę wykorzystują oferując Ubezpieczenie Terminowe roczne, automatycznie odnawialne. Najlepiej mechanizm wyjaśni przykład. Mamy osobę w wieku 30 lat, zamierzającą chronić swoje życie do 75 roku życia. W pierwszym roku, gdy nasz „ochotnik” ma tylko 30 lat, ryzyko zgonu jest niewielkie, można więc zaproponować bardzo niską składkę za stosunkowo wysoka ochronę, idącą w setki tysięcy złotych. W drugim roku składka wzrośnie, ale dosłownie o kilka złotych, problem jednak nastąpi, gdy wiek Ubezpieczonego przekroczy 65 lat. Może się wówczas okazać, że nowa kwota, to WIELOKROTNOŚĆ składki początkowej. Kto wytrzyma drakońskie podwyżki, prawie nikt (i tu smutna konkluzja: chyba o to właśnie chodzi – akcjonariusze będą zachwyceni)

 

Są jeszcze w Polsce prawdziwe Towarzystwa Ubezpieczeniowe ? Jest jedno!

     Takie, które ubezpiecza do 75 roku życia, wyłączając jedynie świadomy i dobrowolny udział w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach luba aktach terroru. Daje 60 dni na uzupełnienie składki i deklaruje, że nie zmieni składki przez cały okres trwania umowy.

Paradoksalnie, jest tańsze od pozostałych, a przecież oferuje realną ochronę. Nie boi się wypłacić świadczenia nawet gdy przyczyną śmierci będą działania wojenne lub akty terroru.

Do tego można uprawiać sporty jakie się chce, bawić się do białego rana i mdleć na widok zachodzącego słońca.

Taka polisa powinna być w każdym domu.

Każdego roku publikujemy wewnętrzny Roczny Raport Ubezpieczeń Terminowych, wkrótce będzie można go nabyć na stronie, lub po prostu ściągnąć po zalogowaniu (dla zalogowanych gratis)

 

Co dalej?

Krok pierwszy – skorzystaj z formularza kontaktowego https://www.itfis.pl/kontakt/ i zgłoś chęć podjęcia rozmowy na temat Ubezpieczenia Życia

Krok drugi – odezwiemy się i ustalimy miejsce i czas na spotkanie. Przed spotkaniem nie wykluczone, że wymienimy się korespondencją, do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie

Krok trzeci – zaproponujemy warunki współpracy, wskażemy rozwiązanie

Krok czwarty – Zostaniesz częścią społeczności Detektora

 

CHROŃMY NAJBLIŻSZYCH UBEZPIECZAJĄC SIĘ NA WYPADEK ŚMIERCI, W TAK POWAŻNEJ KWESTII NIE MA I NIE MOŻE BYĆ MIEJSCA NA EKSPERYMENTY I PÓŁŚRODKI. NIE MA RÓWNIEŻ ZGODY NA OPŁACANIE PROGRAMÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH NASZYCH WYMAGAŃ.

 

 

 

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji