Bieżąca sytuacja w nie aktywnej części Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora

Fundusze w poczekalni bardzo ciekawa sytuacja

PKO Medycyny i Demografii Globalny FIO

Fundusz lekko przebił średnią 200 dniową (wszelkie decyzje poniżej średniej 200 dniowej, uznawane są przez Awatara Inwestora jako spekulacyjne)

W międzyczasie wykres analizy P&F utworzył kolumnę składającą się z kilkunastu znaków „x”. Musimy poczekać na odwrócenie. Obserwujemy

Investor Rosja FIO

Wycena poniżej średniej 200 dniowej. Czekamy

 

NN Odpowiedzialnego Inwestowania FIO (typ K)

Wycena poniżej średniej 200 dniowej. Czekamy

PKO Technologii i Innowacji Globalny FIO

Fundusz lekko przebił średnią 200 dniową (wszelkie decyzje poniżej średniej 200 dniowej, uznawane są przez Awatara Inwestora jako spekulacyjne)

W międzyczasie wykres analizy P&F utworzył kolumnę składającą się z kilkunastu znaków „x”. Musimy poczekać na odwrócenie. Obserwujemy

Aviva Investors Polskich Akcji FIO

Wycena poniżej średniej 200 dniowej. Czekamy

Santander Akcji Polskich FIO

Wycena poniżej średniej 200 dniowej. Czekamy

NN Akcji FIO

Wycena poniżej średniej 200 dniowej. Czekamy

Investor Akcji FIO

Fundusz lekko przebił średnią 200 dniową (wszelkie decyzje poniżej średniej 200 dniowej, uznawane są przez Awatara Inwestora jako spekulacyjne)

W międzyczasie wykres analizy P&F utworzył kolumnę składającą się z kilkunastu znaków „x”. Musimy poczekać na odwrócenie. Obserwujemy

Skarbiec Akcja FIO

Fundusz lekko przebił średnią 200 dniową (wszelkie decyzje poniżej średniej 200 dniowej, uznawane są przez Awatara Inwestora jako spekulacyjne)

W międzyczasie wykres analizy P&F utworzył kolumnę składającą się z kilkunastu znaków „x”. Musimy poczekać na odwrócenie. Obserwujemy

Esaliens Akcji FIO

Wycena poniżej średniej 200 dniowej. Czekamy

Generali Korona Akcji FIO

Wycena poniżej średniej 200 dniowej. Czekamy

 

PODSUMOWANIE

Cztery fundusze pokonały średnią 200 dniową :

PKO Medycyny i Demografii Globalny FIO

PKO Technologii i Innowacji Globalny FIO

Investor Akcji FIO

Skarbiec Akcja FIO

  Notowania wymagają potwierdzenia przez analizę P&F. i tu mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją którą przedstawimy na przykładzie PKO Medycyny i Demografii Globalny FIO

  Analiza rysuje nam piękną kolumnę wzrostową złożoną z kilkunastu znaków „x”. Brakuje pokonania kanału spadkowego oraz klasycznego trzykratkowego odwrócenia. Kontynuacja po takich ruchach będzie silna i znacznie bezpieczniejsza.

  Analiza P&F w obecnej pozycji, przy pierwszym odwróceniu zaleca przejście do gotówki, zatem w obecnym położeniu z oczywistych przyczyn blokuje sygnał zakupu. Musimy czekać i pilnie obserwować.

 

Pozostałe fundusze nie przebiły jeszcze średniej 200 dniowej, tu sytuacja jest klarowna. Czekamy.

WIG i WIG20 się odradzają ?

  Dodatkowy komentarz dla tych którzy zewsząd słyszą o odradzaniu się GPW. Widać wyraźnie na wykresie głównym WIG oraz WIG20, że do rezultatów z początku stycznia 2020 jeszcze bardzo daleka droga. Dane jakie poznamy za maj, czerwiec i za II kwartał 2020 nie będą wspierały wzrostów.

Trzeba jasno powiedzieć. Jesteśmy w bardzo trudnym gospodarczo okresie. Recesja już jest faktem i znajduje się w początkowej fazie.

Oczywiście jak po każdej zimie nastąpi wiosna, będzie pełna szans jakich nie widzieliśmy przez dekady.

 

WIG

i WIG 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji