WYNIKI ZA ROK 2004 (DRUGI ROK STRATEGII) EDUKACYJNEGO  WIRTUALNEGO PORTFELA  AWATARA INWESTORA

Tylko wyniki z akcji Kup-Sprzedaj

Prawdziwą stopę zwrotu Inwestor poznaje tylko w dniu sprzedaży. Dobra strategia uwzględnia wiele czynników (maksymalne możliwe zaangażowanie, czas inwestycji, gotowość do dopłat, brak oddziaływania zaangażowanych środków na sytuacje materialną Inwestora, akceptacja ryzyka itd)

W Wirtualnym Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora przyjęliśmy założenia

  • horyzont czasowy minimum 10 lat
  • maksymalne zaangażowanie w pojedynczy instrument (fundusz) 10% (zalecane do 5%)
  • gotowość do dopłat (w granicach maksymalnego zaangażowania)
  • maksymalne zaangażowanie nie może w żadnym stopniu zagrozić, naruszyć sytuacji materialnej Inwestora (max 50% wszystkich środków przeznaczonych na aktywną inwestycję, zalecane do 30% środków przeznaczonych na aktywną inwestycję)

 

Przedstawiamy rezultaty zakończonych w 2004 roku wszystkich akcji Kup-Sprzedaj. (średnio +11,55%)

Rok 2003 okazał się lepszy od 2004, ogólnie udało się wypracować dodatnie wyniki na każdym aktywnym funduszu.

8 funduszy wypracowało dodatnie stopu zwrotu z akcji Kup-Sprzedaj. Najlepszym okazał się Santander Akcji Polskich. Na Legg Mason Akcji (Esaliens Akcji) nie doczekaliśmy się sygnału sprzedaży.

 

 

Dla Inwestora angażującego 1 000 zł w pojedynczy fundusz

– maksymalne zaangażowanie : 9 000 zł.

– ZYSK na koniec 2004 roku : +1 040 zł.

 

Dla Inwestora angażującego 2 000 zł w pojedynczy fundusz

– maksymalne zaangażowanie w 2004 roku : 18 000 zł.

– ZYSK na koniec 2004 roku : +2 080 zł.

 

Dla Inwestora angażującego 10 000 zł w pojedynczy fundusz

– maksymalne zaangażowanie w 2004 roku : 90 000 zł.

– ZYSK na koniec 2004 roku : +10 401 zł.

 

Dla Inwestora angażującego 100 000 zł w pojedynczy fundusz

– maksymalne zaangażowanie w 2004 roku : 900 000 zł.

– ZYSK na koniec 2004 roku : +104 010 zł.

 

ŁĄCZNIE ZA 2003 I 2004 ROK

Dla Inwestora angażującego 1 000 zł w pojedynczy fundusz w portfelu znajduje się nadwyżka w wysokości 3 181 zł

Dla Inwestora angażującego 2 000 zł w pojedynczy fundusz w portfelu znajduje się nadwyżka w wysokości 6 362 zł

Dla Inwestora angażującego 10 000 zł w pojedynczy fundusz w portfelu znajduje się nadwyżka w wysokości 31 813 zł

Dla Inwestora angażującego 100 000 zł w pojedynczy fundusz w portfelu znajduje się nadwyżka w wysokości 318 130

 

Przed nami 2005 rok, trzeci rok naszej edukacyjnej strategii

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji