Bieżąca sytuacja w aktywnej części Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora

Przegląd aktywnych funduszy w Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora

 

 

  W Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora mamy aktywne 4 fundusze. Pierwsze trzy obserwowane są w ramach Okazji Inwestycyjnej, ostatni (Investor Gold FIO) jest prowadzony zgodnie z analizą P&F i średnią 200 dniową.

Zróbmy przegląd:

OKAZJA INWESTYCYJNA

Rockbridge Rynków Surowcowych FIO, stan na 29 maj 2020 (-0,37%)

(zakup 07.04.2020 , 64,37 pln za jednostkę uczestnictwa)

Czekamy aż wycena jednostki uczestnictwa podniesie się do poziomu -60% od ostatniego szczytu, czyli 68,61 pln za jednostkę uczestnictwa.

Jeżeli tak się stanie, zysk wyniesie +6,59%

W przypadku powrotu do wycen na poziomie -50% od szczytu, zysk w naszym wirtualnym portfelu wzrośnie do +33,23%

Skarbiec Rynków Surowcowych FIO, stan na 29 maj 2020 (+2,25%)

(zakup 07.04.2020 , 31,07 pln za jednostkę uczestnictwa)

Czekamy aż wycena jednostki uczestnictwa podniesie się do poziomu -70% od ostatniego szczytu, czyli 38,34 pln za jednostkę uczestnictwa.

Jeżeli tak się stanie, zysk wyniesie +23,40%

W przypadku powrotu do wycen na poziomie -60% od szczytu, zysk w naszym wirtualnym portfelu wzrośnie do +64,53%

AXA  Surowcowy UFK ETF, stan na 29 maj 2020 (+2,46%)

(zakup 27.03.2020 , 66,68 pln za jednostkę uczestnictwa)

Czekamy aż wycena jednostki uczestnictwa podniesie się o 10%, czyli do poziomu 73,35

W tym funduszu nie mamy długiej historii i prowadzimy obserwację w oparciu o CRB Indeks.

ANALIZA P&F

Investor Gold FIO

  W Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora Investor Gold FIO jest aktywny. W dniu w którym wycena jednostki uczestnictwa funduszu zejdzie osiągnie rezultat 167,53 pln lub niżej, analiza P&F wygeneruje sygnał do zamiany jednostek na gotówkę.

 

Jeżeli złoto będzie nadal na fali wzrostowej, próg wyjścia będzie przesuwał się w górę, o czym poinformujemy w odrębnym wpisie.

 

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji