AXA ŁĄCZY SIĘ UNIQA, NASTĘPUJE ZMIANA NAZW FUNDUSZY W PROGRAMIE TANIE OSZCZĘDZANIE

AXA TANIE OSZCZĘDZANIE TO TERAZ UNIQA TANIE OSZCZĘDZANIE

PONIŻEJ KOMUNIKAT AXA TFI

DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE: ZMIENIAJĄ SIĘ TYLKO NAZWY FUNDUSZY, RESZTA POZOSTAJE BEZ ZMIAN :)

 

page1image17033792

Szanowni Państwo, UNIQA i AXA w Polsce łączą siły!

W związku z planowaną zmianą marki AXA na UNIQA od 10 kwietnia 2021 r.:

 •   będziemy działać jako UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

  KRS: 0000329866, NIP: 1080007417

 •   fundusze przez nas zarządzane będą działać pod nazwą UNIQA.

  Wszelkie umowy zawarte przez AXA TFI S.A. lub przez fundusz/fundusze zarządzane przez AXA TFI S.A. pozostaną w mocy, zmiana nazw nie spowoduje konieczności aneksowania tych umów, przy czym od 10 kwietnia 2021 r. stroną/stronami tych umów będą:

 •   UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  lub odpowiednio:

 •   fundusz/fundusze UNIQA zarządzane i reprezentowane przez Towarzystwo.

  W związku z powyższym od dnia 10 kwietnia 2021 r. dokumenty finansowe i prawne, w tym faktury VAT oraz inne dokumenty księgowe dotyczące realizacji wiążących nas umów powinny być wystawiane z uwzględnieniem zmiany nazwy Towarzystwa i funduszy.

  Nowe nazwy funduszy i subfunduszy prezentujemy w tabeli poniżej:

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegną nasze adresy e-mail:

 w dotychczasowych adresach e-mail zmianie ulegnie domena z ‘@axa.pl’ na ‘@uniqa.pl’

dodatkowo:

 •   zespół bezpieczeństwa IT: sec@uniqa.pl
 •   inspektor danych osobowych: dane.osobowe@uniqa.pl.

  Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem www.uniqa.pl/dane- osobowe.

  Więcej informacji o naszej fuzji znajdą Państwo na www.uniqa.pl/integracja.

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji