Arkusz obserwacyjny Tanie Oszczędzanie UNIQA dane na 25.08.2021

Arkusz obserwacyjny Tanie Oszczędzanie UNIQA dane na 25.08.2021

 

 

Nie zaobserwowano znaczących zmian

Stałe dodatki do wpisu

 

ABY SOBIE PRZYPOMNIEĆ JAK WYKONAĆ KONWERSJĘ, NALEŻY KLIKNĄĆ W

 

SAMOUCZEK ZAKUPU

SAMOUCZEK SPRZEDAŻY

CZYLI PRZEWODNIKI PO ZLECENIACH KONWERSJI

 

 

Graficzna prezentacja zaangażowania Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (stan na 21.04.2021)

0/8 portfela jest zaangażowane po stronie AXA Ostrożnego Inwestowania FIO D

8/8 portfela jest zaangażowane po stronie wskazanych w tabeli Funduszy Akcji

Ważna reguły:

MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE W POJEDYNCZY FUNDUSZ AKCJI TO 1/8 WARTOŚCI PORTFELA

MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE W AXA OSTROŻNEGO INWESTOWANIA FIO D TO 8/8 WARTOŚCI PORTFELA

 

 

Linki do Tanie Oszczędzanie z AXA

Krótki opis programu

https://www.itfis.pl/blog/program-tanie-oszczedzanie-naprawde-jest-tani-i-to-pod-kazdym-wzgledem/

Wybrane wpisy z blog

https://www.itfis.pl/blog/rozpoczynamy-wsparcie-dla-programu-tanie-oszczedzanie-axa/

https://www.itfis.pl/blog/wsparcie-edukacyjne-tanie-oszczedzanie-7-funduszy-w-grze/

 

UNIQA AKCJI FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-malych-i-srednich-spolek-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-selektywny-akcji-polskich-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA SELECTIVE EQUITY FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-selective-equity-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-rynkow-wschodzacych-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-amerykanskich-sfio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI EUROPEJSKICH ESG SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-europejskich-esg-sfio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA GLOBALNY AKCJI SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-globalny-akcji-sfio-dprezentacja-funduszu/

Aby czytać dalej musisz się zalogować

Zaloguj się

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji