Arkusz obserwacyjny Tanie Oszczędzanie UNIQA dane na 24.09.2021

PRZEGLĄD FUNDUSZY UNIQA TANIE OSZCZĘDZANIE

 

Czekamy na rozwój wydarzeń

AXA AKCJI FIO D

 

Sytuacja na Axa Akcji FIO D jest dokładnie taka, jaką przewidzieliśmy wycofując się z rynku po komunikacie dotyczącym chińskiego dewelopera.

 

Na wykresie analizy punktowo symbolicznej powstała formacja 3 kratkowego odwrócenia, co w przypadku wcześniejszej kolumny wzrostowej złożonej z ponad 10 znaków x (a w naszym przypadku było to znaków 18) Jest równoznaczne z wygenerowaniem sygnał sprzedaży.

 

Obecnie czekamy aż notowania funduszu wejdą powyżej 153,22 zł za jednostkę uczestnictwa. Dopiero powyżej tej wartości pojawi się sygnał zakupu.

 

UNIQA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO D

 

Fundusz UNIQA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO D Utrzymuje się w kolumnie w zdrowej, która obecnie złożona jest już z 14 znaków „X”.

 

Obecnie mamy niewielkie cofnięcie, powrót do aktywnej postawy nastąpi po pokonaniu 188,73 zł.

 

Obserwujemy, dziś to jest 28 Września na giełdach dominuje kolor czerwony, na tę chwilę opuszczenie przez nas rynku nie okazało się większym błędem.

 

UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH FIO D

 

Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia na funduszu UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH FIO D.

 

Doszło tutaj wprawdzie do odwrócenia 3 klatkowego, jednak zgodnie z zasadami analizy punktowo symbolicznej, sygnał sprzedaży pojawiłby się dopiero poniżej wyceny wynoszącej 167,54 zł. Zatem wycena musiałaby opaść jeszcze około 8% aby powstał sygnał sprzedaży.

 

My oczywiście przebywamy całym portfelem uniqa poza aktywnym rynkiem, pozostaje nam obecnie aktywna obserwacja. Do zakupów na tym funduszu możemy wrócić przy wycenie powyżej 185,94 zł.

 

UNIQA SELECTIVE EQUITY FIO D

 

Kolejny nasz fundusz to UNIQA SELECTIVE EQUITY FIO D, który jest już 3 funduszem z wyceną znajdującą się w kanale spadkowym analizy punktowo symbolicznej.

 

Należy przypomnieć, że kanały spadkowe oznaczamy cyfrą O, tak kanały wzrostowe nanosimy za pomocą znaków X. Widoczny na wykresie liczby oraz duże litery, oznaczają poszczególne miesiące. Dla przykładu: 1 to styczeń, 5 to maj, duża litera A to październik, B to listopad a C to grudzień.

 

Sygnał zakupu na tym funduszu nadejdzie w chwili w której wycena znajdzie się powyżej 322,55 zł. Obserwujemy.

 

UNIQA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIO D

 

UNIQA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIO D również znajduje się w kolumnie spadkowej. Od pewnego czasu fundusz na tle innych dostępnych w ramach oferty uniqa tanie oszczędzanie się wyraźnie słabiej, przeniesienie jednostek do funduszy bezpiecznych, rynku pieniężnego, obecnej sytuacji wydaje się decyzją prawidłową.

 

Kiedy fundusz powróci do gry?

 

Gdy jego wycena wyjdzie powyżej 117,2 zł. Czekamy

 

UNIQA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D

 

Gdy na chińskim rynku czarne chmury zgromadziły się nad największym na świecie deweloperem, możliwe problemy mogą nabrać globalnego charakteru.

 

To właśnie z tego powodu, zdecydowaliśmy się wirtualnym portfelu awatara inwestora na opuszczenie aktywnego rynku i poczekanie aż sytuacja stanie się bardziej klarowna.

 

Póki co, amerykański rynek kontynuuje dodruk dolarów, w niewielki tylko sposób wygasza program skupu obligacji, na razie utrzymując swoją pozycję.

 

Widać to doskonale na wykresie analizy punktowo symbolicznej dotyczącej funduszu akcji amerykańskich. Mamy niewielkie cofnięcie oraz 9 znaków X w  kolumnie wzrostowej, czekamy na dojście wycen do poziomu 175,19 zł, wówczas rozważymy powrót i zakup jednostek do wirtualnego portfela awatara inwestora.

 

UNIQA AKCJI EUROPEJSKICH SFIO D

 

Fundusz praktycznie od stycznia bieżącego roku radzi sobie nie najlepiej. Od pewnego czasu nie był aktywny w naszym portfelu, będąc jedynym funduszem, w którym nie byliśmy zaangażowani przed decyzją opuszczenia rynku.

 

Aby mogło dojść do zakupu, fundusz powinien przejść do kolumny wzrostowej, złożonej ze znaków x, oraz uzyskać wycenę powyżej 134,01 zł, Czyli o około 6% więcej od stanu obecnego.

 

Czekamy.

 

UNIQA GLOBALNY AKCJI SFIO D

 

Ostatni w naszym zestawieniu fundusz to fundusz o charakterze globalnym. Na razie widzimy niewielkie cofnięcie, jednak dzisiejsze notowania giełdowe nie napawają dużym optymizmem, zatem powrót powyżej 142,23 zł stoi pod znakiem zapytania, musimy czekać na rozwój wydarzeń.

 

PODSUMOWANIE

 

Ogólnie sytuacja na rynkach jest dość napięta. Z jednej strony mamy nie do końca wyjaśniony problem chińskiego dewelopera, coraz większą presję inflacyjną na całym świecie oraz widoczne problemy banków centralnych w kwestii wyjścia jest trwającego już od lat impasu.

 

Węgierski Bank Centralny rozpoczął serię podwyżek stóp procentowych, wydaje się że jest kwestią czasu lub wręcz koniecznością podnoszenie stóp procentowych przez inne banki.

 

Rynki z pewnością w niedługim czasie się określą, a analiza punktowo symboliczna wskaże jakość tego ruchu.

 

O powstałych sygnałach będziemy na bieżąco informować.

 

 

Stałe dodatki do wpisu

 

ABY SOBIE PRZYPOMNIEĆ JAK WYKONAĆ KONWERSJĘ, NALEŻY KLIKNĄĆ W

 

SAMOUCZEK ZAKUPU

SAMOUCZEK SPRZEDAŻY

CZYLI PRZEWODNIKI PO ZLECENIACH KONWERSJI

 

 

Graficzna prezentacja zaangażowania Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora (stan na 21.04.2021)

0/8 portfela jest zaangażowane po stronie AXA Ostrożnego Inwestowania FIO D

8/8 portfela jest zaangażowane po stronie wskazanych w tabeli Funduszy Akcji

Ważna reguły:

MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE W POJEDYNCZY FUNDUSZ AKCJI TO 1/8 WARTOŚCI PORTFELA

MAKSYMALNE ZAANGAŻOWANIE W AXA OSTROŻNEGO INWESTOWANIA FIO D TO 8/8 WARTOŚCI PORTFELA

 

 

Linki do Tanie Oszczędzanie z AXA

Krótki opis programu

https://www.itfis.pl/blog/program-tanie-oszczedzanie-naprawde-jest-tani-i-to-pod-kazdym-wzgledem/

Wybrane wpisy z blog

https://www.itfis.pl/blog/rozpoczynamy-wsparcie-dla-programu-tanie-oszczedzanie-axa/

https://www.itfis.pl/blog/wsparcie-edukacyjne-tanie-oszczedzanie-7-funduszy-w-grze/

 

UNIQA AKCJI FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-malych-i-srednich-spolek-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-selektywny-akcji-polskich-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA SELECTIVE EQUITY FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-selective-equity-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-rynkow-wschodzacych-fio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI AMERYKAŃSKICH SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-amerykanskich-sfio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA AKCJI EUROPEJSKICH ESG SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-akcji-europejskich-esg-sfio-dprezentacja-funduszu/

UNIQA GLOBALNY AKCJI SFIO D

https://www.itfis.pl/blog/tanie-oszczedzanie-axa-globalny-akcji-sfio-dprezentacja-funduszu/

 

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji