Arkusz obserwacyjny Millennium  dane na 24.09.2021

Arkusz obserwacyjny Millennium dane na 24.09.2021

 

 

MILLENNIUM AKCJI FIO

 

 

Millennium Akcji jest jedynym funduszem w zestawie 3 obserwowanych który poddał się panice związanej z wydarzeniami na chińskim rynku nieruchomości.

 

Mamy klasyczne 3 kratkowe odwrócenie i sygnał sprzedaży który zrealizowaliśmy już wcześniej

 

O powrocie do gry na tym funduszu możemy myśleć wówczas gdy notowania przejdą do kolumny wzrostowej, i wyjdą powyżej wyceny 239,49 zł

MILLENNIUM DYNAMICZNYCH SPÓŁEK FIO

 

W przypadku funduszu dynamicznych spółek, mamy do czynienia z lekkim cofnięciem, powrót do gry może być rozważany po pokonaniu przez fundusz wyceny 134,01  za jednostkę uczestnictwa.

MILLENNIUM AKCJI GLOBALNY

 

Co do funduszu Millennium Akcji Globalny, sytuacja jest podobna, mamy niewielkie cofnięcie, póki co sytuacja na giełdach nie wspiera, czekamy do uzyskania przez fundusz wyceny na poziomie powyżej 206,36zł

Aby czytać dalej musisz się zalogować

Zaloguj się

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji