Arkusz obserwacyjny BOSSA.PL  dane na 25.03.2021

Arkusz obserwacyjny BOSSA.PL dane na 25.03.2021

 

 

Zaobserwowano zmiany

Notowania Aviva Investors Polskich Akcji FIO przeszły do kolumny spadkowej (trzy kratkowe odwrócenie)

 

Notowania NN Akcji FIO przeszły do kolumny spadkowej (trzy kratkowe odwrócenie).

Na funduszu NN Akcji FIO mamy do czynienia z bardzo interesującą sytuacją. Notowania nie potrafią wybić się z bocznego trendu. Moment wybicia górą lub dołem będzie silnym sygnałem wzrostu lub przeceny. Warto zatem obserwować NN Akcji, wiele nam może podpowiedzieć.

 

Linki bezpośrednio do funduszy:

GENERALI KORONA AKCJE FIO

Link w Bossa.pl 

 

INVESTOR AKCJI FIO

Link w Bossa.pl

 

INVESTOR GOLD FIO

Link do Bossa.pl

 

INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII FIO

Link do Bossa.pl

 

NN AKCJI FIO

Link do Bossa.pl

 

PKO MEDYCYNY I DEMOGRAFII GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

ROCKBRIDGE GIER I INNOWACJI GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI FIO

Link do Bossa.pl

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji