Arkusz obserwacyjny BOSSA.PL  dane na 02.03.2021

Arkusz obserwacyjny BOSSA.PL dane na 02.03.2021

 

 

Zaobserwowano zmiany

Investor Akcji FIO

zakup po cenie z dnia  10.08.2020 – 371,88 za j.u.

sprzedaż po cenie z dnia 02.03.2021 – 406,06 za j.u.

WYNIK +9,19% za niecałe 7 miesięcy

 

Investor Nowych Technologii FIO

zakup po cenie z dnia  31.08.2020 – 212,11 za j.u.

sprzedaż po cenie z dnia 02.03.2021 – 224,75 za j.u.

WYNIK +5,96% za niecałe 7 miesięcy

 

Rockbridge Gier i Innowacji Globalny FIO ( w teorii)

zakup po cenie z dnia  23.12.2020 – 168,96 za j.u.

sprzedaż po cenie z dnia 02.03.2021 – 182,01 za j.u.

WYNIK +7,23% za niecałe 3 miesiące

 

Jedynym aktywnym funduszem w Wirtualnym Portfelu pozostaje AVIVA Investors Polskich Akcji FIO

 

Linki bezpośrednio do funduszy:

GENERALI KORONA AKCJE FIO

Link w Bossa.pl 

 

INVESTOR AKCJI FIO

Link w Bossa.pl

 

INVESTOR GOLD FIO

Link do Bossa.pl

 

INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII FIO

Link do Bossa.pl

 

NN AKCJI FIO

Link do Bossa.pl

 

PKO MEDYCYNY I DEMOGRAFII GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

ROCKBRIDGE GIER I INNOWACJI GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI FIO

Link do Bossa.pl

 

 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji