Arkusz obserwacyjny BOSSA.PL  dane na 01.03.2021

Arkusz obserwacyjny BOSSA.PL dane na 01.03.2021

 

 

Zaobserwowano zmiany

Wykup PKO Technologii i Innowacji Globalny ( zakup z września 2020)

Zakup 326,61

Sprzedaż 375,67

WYNIK + 15,02% w niecałe 6 miesięcy

 

Linki bezpośrednio do funduszy:

GENERALI KORONA AKCJE FIO

Link w Bossa.pl 

 

INVESTOR AKCJI FIO

Link w Bossa.pl

 

INVESTOR GOLD FIO

Link do Bossa.pl

 

INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII FIO

Link do Bossa.pl

 

NN AKCJI FIO

Link do Bossa.pl

 

PKO MEDYCYNY I DEMOGRAFII GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

PKO TECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

ROCKBRIDGE GIER I INNOWACJI GLOBALNY FIO

Link do Bossa.pl

 

AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI FIO

Link do Bossa.pl

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji