7% zysku na Skarbiec Rynków Surowcowych FIO

Zakup Skarbiec Rynków Surowcowych z dnia 7 kwietnia 2020

   W Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora dokonaliśmy zakupu jednostek uczestnictwa Skarbiec Rynków Surowcowych FIO w dniu 7 kwietnia 2020 po cenie 31,07 zł. za j.u.

   Wyznaczyliśmy jednocześnie „linię realizacji zysków” na poziomie 34,20 zł. za j.u. Wykres poniżej pokazuje jak wysokie jest prawdopodobieństwo uzyskania założonego rezultatu.

Minęły  3 miesiące, mamy +7,11%

  Po trzech miesiącach notowania funduszu zbliżają się do celu. Obecnie wycena z dnia 02.07.2020 wynosi 33,28 zł. za jednostkę uczestnictwa, co daje ponad 7% zysk.

  Jest to wynik jaki na depozycie przy dzisiejszych proponowanych stopach zwrotu trzeba by czekać aż 7 lat!

 

W Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora nie będziemy „wysiadać”, ale kto uważa że 7% w trzy miesiące jest wystarczającym zarobkiem, może w poniedziałek złożyć zlecenie sprzedaży. Solidny zysk w czasach kryzysu :)

My czekamy na 34,20 zł za j.u.

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji